Zonder verleden, geen heden: Hoe is De Hoven Noord ontstaan?

We gaan nu een nieuwe wijk bouwen in De Hoven Noord maar hoe zag het er vroeger uit?
De Hoven ligt op een hoge strook zand naast een bocht van de rivier de IJssel. Lang geleden was dit de plek waar wegen van Arnhem naar Apeldoorn bij elkaar kwamen. Mensen gingen hier de rivier over naar de stad Zutphen. In de 17e eeuw stonden er maar vijf huizen. Later verkocht men de grond en begon men ‘hoven’ te noemen. Toen startte men met het bouwen van meer huizen.

Naast een groot huis, De Marsch genaamd, startten ze met het maken van bakstenen. Dit huis is later afgebroken. Toen er meer fabrieken kwamen, kregen de mensen het beter en kwamen er meer wegen. Dit gebeurde in Zutphen en in De Hoven. In de 19e eeuw waren er twee grote wegen die naar Apeldoorn en Arnhem leidden. Er kwam ook een trein. Eerst stopten reizigers in De Hoven om te overnachten, maar later, met de nieuwe wegen en treinen, was dat niet meer nodig. De Hoven groeide en werd een dorp met wegen en sporen.

Rond 1830 had De Hoven ongeveer 40 huizen met 300 mensen. Er waren veel boerderijen. De eerste boerderijen waren in de vorm van een ‘T’, en later kwamen er ook boerderijen in de vorm van een ‘L’. De boerderijen in De Hoven leken op die in de buurt.

Mensen verdienden vooral geld met het verbouwen van groenten en fruit. Vooral toen de gemeente grond ging verkopen en in 1917 een plek opende waar men groenten kon verkopen. Het verbouwen van groenten en fruit was soms lastig, omdat de IJssel wel eens overstroomde. Maar dit water maakte de grond wel goed voor de planten. De Hoven Noord werd bekend om zijn groenten. Daarom staan er nu veel kassen.