Van Structuurvisie naar Masterplan en Stedenbouwkundigplan:

Wat is het en wat zijn de verschillen?

De Structuurvisie is een groot plan voor de toekomst van De Hoven, gemaakt in 2015. Het geeft de belangrijkste ideeën voor hoe de wijk kan groeien. Het Masterplan laat in grote lijnen zien hoe de wijk eruit kan zien, met huizen, parken en wegen. De informatieborden met de denkrichtingen voor dit Masterplan staan op de website. Ook heb je deze vorig jaar kunnen bekijken tijdens de 2e serie MeeDenkdagen in de Jenaplanschool in De Hoven.

Het stedenbouwkundig plan vertelt ons meer details, zoals waar mensen kunnen wonen, werken en ontspannen, en hoe deze plekken met elkaar verbonden zijn. Al deze plannen helpen ons om stap voor stap van grote ideeën naar echte bouwplannen te gaan. Zo maken we De Hoven Noord een fijne plek voor iedereen.

Belangrijke eerstvolgende stap: vaststellen Masterplan De Hoven Noord.

We gaan het Masterplan in juni 2024 vaststellen. Het stedenbouwkundig bureau BugelHajema is bijna klaar met het omzetten van de denkrichtingen van het Masterplan naar een totaal Masterplan. Eind mei kijkt de gemeenteraad ernaar. Als zij het goed vindt, kan iedereen het plan komen bekijken.

Inloopavond mei-juni 2024

We houden in mei of juni weer een inloop avond waar je langs kunt komen. Wij leggen het je dan graag uit. Ook kun je dan nog vragen stellen over het Masterplan. We laten nog weten wanneer dat exact is. Daarna zetten we het Masterplan ook op onze website. Ben je benieuwd wat we allemaal hebben gedaan voor De Hoven Noord sinds 2015? Op onze website (www.dehovennoord.nl) kun je een tijdlijn overzicht vinden met alles wat we gedaan hebben.

Belangrijke tweede stap: Het stedenbouwkundig plan

We zijn ook al hard aan het werk om een plan te maken voor de huizen die gebouwd gaan worden. Dit plan geeft antwoord op vragen zoals: Hoeveel huizen gaan er komen? Waar gaan we die bouwen? En wat voor soort huizen worden het? We moeten alles goed uitrekenen om te weten hoeveel alles gaat kosten.

Uitrekenen is niet altijd zeker

Het is dus best een puzzel voor de gemeente. We willen dat zoveel mogelijk mensen krijgen wat ze wensen, maar we moeten ook letten op hoeveel alles kost. We hebben niet alle grond al in bezit, en we weten ook nog niet wat het gaat kosten om die te kopen. Dat maakt het plannen soms moeilijk. We hopen dat het plan in de herfst af is. Daarna willen we met iedereen praten over hoe het gaat en wat er in het plan staat.